مشتری گرامی موبوتل ، در صورتیکه فرآیند خرید آنلاین برای شما مشکل است ، می توانید پس از هماهنگی با بخش فروش موبوتل، مبلغ سفارش خود را از طریق شماره حساب هاب بانکی و با پرداخت آنلاین ، پرداخت کنید .

شماره حساب ها و اطلاعات بانکی فروشگاه موبوتل: